En wa doede gè 't oavend?

En wa doede gè 't oavend?

't Oavend gûnne we noa de fûllem. Om maar te zeggen dat we deze avond een filmpje gaan bekijken want de Roxy viert zènne 70ste verjoardag.24933