Er komen zeker 300 sociale woningen bij

Om in Vlaanderen voldoende betaalbare woningen te voorzien, moet iedere gemeente een aantal sociale koop- en huuwoningen realiseren tegen 2020. Voor Heusden-Zolder gaat het om 101 koopwoningen en 197 huurwoningen. "We proberen die vooral onder te brengen in de 'rijkere' buurten zodat we de wijken Lindeman, Cité en Zolder-Voort niet verder belasten," zegt schepen Isabelle Thielemans. Op dit ogenblik zijn al 34 sociale koopwoningen in voorbereiding of uitvoering: De Schacht (19), Bieststraat (7) en Pastoor Oomshof (8). Op het woonuitbreidingsgebied aan de Vlamingenlaan zijn er nog eens 35 voorzien. Wat de huurwoningen betreft, staan er 52 op stapel: De Schacht (19), Pastoor Oomshof (8) en het woonuitbreidingsgebied Boekt (25). Dat betekent dus dat er nog 159 huurwoningen en 32 koopwoningen moeten bijkomen. "Dat mag geen probleem zijn, want ook de privé-ontwikkelaars zijn bij grotere projecten verplicht om een deel voor sociale woningbouw voor te behouden. De nieuwe gebieden in het structuurplan en de nieuwe Ruimtelijke UivoeringsPlannen (RUPS) leveren samen de komende jaren 455 woningen op in grote projecten, daarbinnen is ruimte voor 213 sociale wooneenheden.," aldus schepen Thielemans.4585