Er wonen weer veel zwaluwen aan de put

Er wonen weer veel zwaluwen aan de put

Geweldig nieuws. De huiszwaluwen zijn weer massaal terug op het mijnterrein.En ze zijn talrijk.  Ze hebben hun oude nesten gevonden aan ZLDR Luchtfabriek. Enkele jaren geleden is door een storm in de Alpen tijdens de trek een groot deel van de vogels gesneuveld. Toen was slechts de helft van de nesten bewoond. Vorig jaar zijn veel jonge vogels naar het zuiden vertrokken en die zijn nu in groten getale teruggekeerd. Bijna alle kunstnesten zijn bewoond,de zwaluwen bouwen er zelf bij. Ook aan de overzijde aan De Centrale, en dat is nieuw. (foto's Marcel Veltjen)
53789