Er wordt opgetreden tegen illegale containers

Burgemeester Mario Borremans gaat optreden tegen de ‘illegale textielcontainers’. Binnenkort krijgen de bedrijven die geen toelating hebben of een plaats innemen waar het niet mag, een verwittiging. Als dan de container binnen één of twee weken niet verwijderd is, wordt hij in beslag genomen als hij op het openbaar domein staat. Overigens gebeurt de toewijzing door Limburg.net in opdracht van het gemeentebestuur. De intercommunale en de gemeentediensten hebben een tijd geleden samen de plekken aangeduid waar die containers mogen geplaatst worden. Het gaat om 43 plaatsen, de meeste in Heusden- en Zolder-Centrum maar ook een aantal in de kerkdorpen. Die zijn strikt toegewezen aan een aantal organisaties: VICT (26), Salvatoriaanse Hulpactie (14), Wereldmissiehulp (1), Curitas (1) en VHS-Europe (1). De containers van alle andere organisaties staan illegaal, hetzelfde geldt voor de containers die op plaatsen buiten de lijst staan. Maar het is de gemeente die moet optreden, Limburg.net is daarvoor niet bevoegd maar wijst er ook op dat de huidige situatie het belang van afspraken bewijst en dat locaties goed moeten gekozen worden en de leveranciers moeten gekend en erkend zijn. Maar dus binnenkort zal er opgetreden worden.22097