Erna Geybels is overleden

Erna Geybels is overleden

Erna Geybels is overleden op 22 april. Ze was geboren op 23 oktober 1954. Er is gelegenheid tot groeten in het funerarium Witters & Baers, Inakker 108 in Zolder op donderdag 27 april van 18.30 tot 19 uur. De uitvaartdienst, waartoe u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de aula op hetzelfde adres op vrijdag 28 april om 11 uur, gevolgd door de crematie. Bloemen noch kransen, liever een vrijblijvende gift aan Zorghuis Koersel op het rekeningnummer BE989.73164944.793 met vermelding Erna Geybels.77334