Europees geld voor XR-centrum in schachtgebouw

Europees geld voor XR-centrum in schachtgebouw

De SALK-Turbo Taskforce heeft vandaag 2.188.280 euro Europese middelen toegekend aan het XR Competentiepunt De Skip. Het geld komt uit de EFRO-middelen, en dekt de helft van de totale investering van 4.376.560 euro. De Skip komt in een deel van het recettegebouw, het gebouw onder aan de schachtbok van de mijn van Zolder. De Skip wordt een kennis- en opleidingscentrum rond Extended Reality. XR is de verzamelnaam rond Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) en Virtual Reality (VR), allemaal technologieën die in volle ontwikkeling zijn. Denk bijvoorbeeld maar toepassingen met een VR-bril. Zoals bekend zullen binnenkort de schachtbok en het bijhorend gebouw gerestaureerd worden. Na de restauratie wordt in het gebouw de VDAB met aanverwante diensten ondergebracht, zijn er kantoorruimten beschikbaar en dus ook ruimte voor De Skip. Boven in de schachtbok komt een skylounge die bereikbaar is met een panoramische lift. (foto CLVR Architecten)77093