Even een straatje om: Kanunnik David

Even een straatje om: Kanunnik David

Kanunnik Jan Baptist David gaf zijn naam aan het Davidsfonds, de grootste Vlaamse cultuurvereniging. Hij werd in 1801 in Lier geboren, als Fransman, in 1815 werd hij Nederlander om in 1830 Belg te worden. David was doctor in de letteren en wijsbegeerte van de KUL en lid van Belgische Koninklijke Academie van wetenschappen, letteren en fraaie kunsten en andere genootschappen. Na zijn priesterwijding werd hij leraard in het atheneum van Antwerpen en het kleinseminarie van Mechelen. Verschillende taalregels zorgden voor een chaos en dus publiceerde David in 1823 een boekje waarin hij de spelling Siegenbeek verdedigde, tegen de zin van de katholieke hiërarchie die de Hollandse protestantse spelling niet zag zitten. Taal en spelling werden toen nog een religieuze zaak beschouwd. In 1833 verscheen het eerste deel van de ‘Nederduytsche Spraekkunst,’ van David. Later was hij met Jan Frans Willems mede-oprichter van de Maatschappey tot bevordering der Nederduytse tael en letterkunde’5471