Everzwijnen vernielen aardappeloogst

Everzwijnen vernielen aardappeloogst

Een aantal tuinders in de buurt aan de Oude Baan is ten einde raad. Al jaren telen ze er allerlei soorten groenten op de bijzonder vruchtbare landbouwgrond die er wat afgelegen ligt, maar de afgelopen dagen kwam er ongewenst bezoek van een groep everzwijnen en die ploegden de aardappelvelden overhoop en vernielden heel wat aardappelen. "Kijk eens waar het om gaat," zegt Jaak Geerts en hij trekt een aardappelstruik uit de grond met daaraan liefst 17 stevige 'patatten'. Verderop staan nog allerlei andere groenten, maar het zijn de aardappelen die de everzwijnen interesseren.

"We hebben hier onder meer fazanten, konijnen en reeën, maar die behoren hier tot de natuur en daar houden we rekening mee. Maar wat die everzwijnen hier uitrichten, is onwaarschijnlijk. Ik ontdekte het voor het eerst vorige donderdagochtend, anderen wilden mij eerst niet geloven tot ze zelf de sporen zagen." Jaak toont ons verschillende toegangen langs waar de dieren zijn gekomen, als de ene wordt dichtgelegd, zoeken ze elders een uitweg. De velden staan helemaal vol van de stevige pootafdrukken. Honderden struiken zijn omgewoeld, in heel wat aardappelen is gebeten, waardoor die uiteraard onbruikbaar worden. "Al de tuinders uit de buurt hebben nu hun groenten en gewassen afgeschermd met draad, in de hoop dat we de dieren zo kunnen weghouden. De aardappelen zouden toch nog een maand moeten kunnen staan."

                                            Schadevergoeding

"Ondertussen ben ik al overal te rade gegaan, van vogel- en zoogdierenopvangcentrum tot jagers. Maar die kunnen niets doen als de dieren hier niet zitten. 't Is ook niet duidelijk bij wie we een schadevergoeding kunnen eisen, want het is niet duidelijk wie de tegenpartij is. Ik verwijt ook niemand iets, maar wij zitten wel met de gebakken peren." Geweldig mensenschuw zijn de everzwijnen blijkbaar ook niet, want Jaak toont ons nog hoe ze tot vlak in de buurt van de huizen zijn gekomen. De jongste dagen zijn ook in Koersel everzwijnen gesignaleerd, mogelijk gaat het om dezelfde groep, want evers verplaatsen zich snel.2910