Ex-mijnwerkers in september opnieuw naar Brussel

Ex-mijnwerkers in september opnieuw naar Brussel

Op maandag 13 september willen de ex-ondergrondse mijnwerkers naar Brussel trekken voor een nieuwe actie. Het conflict draait nog altijd om de bedrijfsvoorheffing die geheven wordt op de achterstallen op hun pensioenen die ze (voor een deel) van de afgelopen periode krijgen uitbetaald. Volgens de KS-Vriendenkring en de experten die ze daarvoor in de arm hebben genomen, bestaan daar geen wetten voor en is er dus ook geen juridische grondslag voor de heffing. Bij de FOD Financiën redeneren ze precies omgekeerd. Daarnaast vindt de KS-Vriendenkring dat ze recht hebben op intresten en een schadevergoeding. Die eisen willen ze op 13 september in Brussel kracht bijzetten.


70227