Exploitatieverlies OCMW groeit

De gemeenteraad heeft gisteravond de jaarrekening van het OCMW bekeken. De gemeente heeft daarin een bijdrage geleverd van 2.243.000 euro. Het OCMW boekte vorig jaar 2,15 miljoen euro exploitatieverlies, door het groeiend aantal activiteiten het hoogste bedrag van de afgelopen 7 jaar. De sociale bijstand heeft iets meer dan 1 miljoen euro opgeslorpt, het algemeen bestuur kostte 560.000 euro, de dagverzorging 51.000, de gezins- en bejaardenhulp 237.000, de kinderopvang 370.000 en de sociale huisvesting bijna 4.900 euro. Leon Steenberghs (Vlaams Belang) maakte zich zorgen dat zal bespaard worden op de uitgaven voor CAD en verslavingspreventie, waardoor op termijn nog meer OCMW-cliënten zouden 'gevormd' worden. OCMW-voorzitter Marc Vanderstraeten zei dat de resultaten van de doorlichting moeten afgewacht worden, maar dat bij de keuzes geen afbreuk zal gedaan worden aan een aantal essentiële taken.5230