Expo over 25 jaar opvang asielzoekers

Expo over 25 jaar opvang asielzoekers

Toevallig is het dezer dagen brandend actueel, maar Rode Kruis-Vlaanderen vangt al 25 jaar asielzoekers op, in opdracht van de overheid. Daarover is een  tentoonstelling samengesteld, die schetst niet alleen de voorbije kwarteeuw maar ook van de opvang vandaag. Feiten, cijfers en getuigenissen van ex-bewoners verklaren de voortdurende veranderingen in de opvang van asielzoekers. Foto’s geven een realistisch beeld van wat een opvangcentrum is en hoe het praktisch werkt. De expo staat ook even stil bij 10 jaar voogdij voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen door Rode Kruis-Vlaanderen. De tentoonstelling staat van 11 tot 28 september in Muze. Ze wordt op vrijdag 11 september om 20 uur geopend met een toelichting door burgemeester Mario Borremans en centrummanager Ludo Vanluyd van De Bark. Phara De Aguirre zal een ex-bewoner interviewen die mee gewerkt heeft aan de fotoreportages.22295