Extra geld voor Circo Paradiso

Wie dacht dat we het na de uitvoerige stemprocedures op de gemeenteraad van vorige maand wel gehad hadden, met het aanduiden van afgevaardigden in allerlei organisaties en intercommunales, die moet maar even de agenda van de raad van 28 maart bekijken. Daar staan er namelijk nog een heleboel op stapel. Nog op de raad het besluit van het schepencollege om Circo Paradiso bijkomende middelen te geven zodat het van de gemeente op 55.000 euro kan rekenen12688