Extra speelruimte voor scouts van Bolderberg

Extra speelruimte voor scouts van Bolderberg

De scouts van Bolderberg gaan in de toekomst meer speelruimte krijgen. Het gemeentebestuur heeft een akkoord bereikt met de eigenaar van het aangrenzende terrein waarop nu nog een zonevreemde woning ligt. Het huis staat er illegaal en moet sowieso weg, de gemeente zal het terrein nu voor 30.000 euro aankopen. Er was eerder al 100.000 euro gebudgetteerd, zodat er nog geld overblijft voor de sloop van het huis en een deel van de inrichting van het terrein. Samen met de nieuwe lokalen die in aanbouw zijn en de loods die enkele jaren geleden is gebouwd, komen de scouts Trappers Bolderberg dan eindelijk weer wat ruimer te zitten om hun groeiend ledenaantal op te vangen en de werking verder uit te bouwen.5024