Feesten voor de kinderrechten

Feesten voor de kinderrechten

Op 20 november zal het precies 20 jaar geleden zijn dat de Verenigde Naties het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind goedkeurden. Die verjaardag wordt in Heusden-Zolder herdacht met een heel aantal activiteiten tussen september 2009 en maart 2010. Daarvoor werkt de gemeente samen met het departement Sociaal Agogisch Werk van de KHLim en het Kinderrechtenhuis in Alken. Een dopjesinzamelactie voor de kinderen van het Weyerke loopt nu al, verder zijn er leuke workshops, expo’s met foto's van Karl Deckers en Marleen Daniëls, een kinderrechtenlied van Knetter, een bibliotheektraject voor de scholen, lezingen en filosofeersessies voor kinderen, boekvoorstelling van Leo Bormans, films en documentaires maar ook feest en fun staan op het programma. Hoogtepunten zijn de studiedag op donderdag 19 november, het spetterend verjaardagsfeest op zondag 22 november en de officiële inhuldiging van de Golem (foto) van Koen Van Mechelen op 21 februari. Heide Lenaerts, ex-Ketnetter, StuBru-presentatrice en zelf mama is meter van het project.2955