Fons Claes is overleden

Fons Claes is overleden

Alfons - Fons - Claes is overleden op 30 juli. Hij was geboren op 26 september 1931 en weduwnaar van Maria Poel. Er is gelegenheid tot groeten op dinsdag 4 augustus van 19 tot 19.30 uur in het funerarium, Inakker 108, 3550 Zolder-Centrum. De uitvaartdienst vindt plaats in intieme kring59586