Frustraties borrelen op rond informatica

Frustraties borrelen op rond informatica

Zoals bekend waren er extra punten van de N-VA op de gemeenteraad. Die partij wil de gemeente - minstens als proef - laten participeren in Citizenlab, waarbij inwoners makkelijker betrokken kunnen worden bij allerlei projecten. Zo zouden bijvoorbeeld meer jongeren kunnen bereikt worden bovenop de bestaande info- en volksvergaderingen.  Robin Stroobantsstelde dus voor een licentie te nemen tot eind dit jaar - dat zou 3000 euro kosten - en daarna een demo op de commissie te organiseren.

Lode Schops merkte op dat N-VA elke raad puntjes indient rond IT en dat Robin Stroobants zelf drie jaar schepen van IT geweest is zonder die punten naar voor te brengen. Hij stelde ook in 't vervolg die punten niet te behandelen. Raadsvoorzitter Marc Swevers vond dat het punt minstens de moeite loonde om te bespreken. Ook de andere oppositieleden noemden de reactie van schepen Schops zwak geargumenteerd en kinderachtig. Burgemeester Borremans vond dat zulke zaken in deze laatste maanden van de legislatuur niet meer moeten gebracht worden, maar bij de start van een legislatuur.

Robin Stroobants reageerde verontwaardigd en zei dat hij één jaar schepen van informatica was geweest, en dat de andere twee verloren gingen aan het gebakkelei en het met eigen postjes bezig zijn van de ervaren rotten die hem hadden kunnen helpen. Het eindigde met nog wat onderlinge verwijten waarna het punt werd weggestemd.39191