GAS-boetes tussen € 50 en 350 voor 512 overtreders

GAS-boetes tussen € 50 en 350 voor 512 overtreders

Vorig jaar zijn in Heusden-Zolder 691 GAS-dossiers opgestart. Het gaat daarbij om verschillende inbreuken maar vooral om verkeersinbreuken als stilstaan en parkeren (458) en klassieke overlast (212). Zo waren er bijvoorbeeld 15 voor bezit of gebruik van lachgas, 59 voor sluikstorten, 77 voor bevuiling van het openbaar domein, ... Vaak bestaat de perceptie dat de GAS-dossiers in een kaft verdwijnen zonder boete, maar dat blijkt niet het geval. In 23 gevallen zijn ze geseponeerd, daarnaast waren er 70 bemiddelingen. In 512 gevallen zijn er effectief boetes opgelegd. Meestal ging het om 50 euro, maar vaak loopt het ook hoger op, we zien vijf boetes van 250 euro en en twee van 350 euro. Bij de verkeersovertredingen gaat het om 58 of 116 euro. Alles samen hebben de overtreders bijna 40.000 euro mogen ophoesten.75196