GATAB werkt verder aan toegankelijkheid

De Gemeentelijke Adviesraad Toegankelijkheid en Aanpasbaar Bouwen (GATAB) heeft al heel wat acties achter de rug rond toegankelijkheid en steekt nu een tandje bij op weg naar een toegankelijke gemeente. Op de website www.gatab.be kan je voortaan lijsten aantreffen van diensten, horecazaken, winkels, vrije beroepen, sportinfrastructuur, .. en hun toegankelijkheid. Met symbolen en de nodige uitleg wordt duidelijk gemaakt hoe de toegang tot het gebouw is (drempel, helling,...) of er parkings voor gehandicapten zijn in de buurt, aangepaste bushaltes, hoe breed de doorgang is, of er een betaalautomaat ter beschikking is, of de winkelruimte aangepast is, enz. Er staan ondertussen al heel wat zaken op de website maar het is de bedoeling dat het overzicht uiteindelijk volledig zal worden. Daarvoor wordt ook samengewerkt met de middenstandsraad. De GATAB vervult daarmee een voortrekkersrol, want er bestaan nog niet veel gelijkaardige initiatieven in Vlaanderen.8055