'Geen alternatief voor open grachten'

'Geen alternatief voor open grachten'

Aan het eind van de raad kwam Ann Leyssens namens de N-VA met het bijkomend punt rond de open grachten op de proppen en dat naar aanleiding van de plannen in de Lusthofstraat. De partij vindt dat er daarover te weinig informatie bestaat onder meer op de website van de gemeente, zowel over de voorwaarden als de uitvoering. Schepen van openbare werken Lode Schops (GOED) vond dat er inderdaad meer informatie op de website mag komen maar dat er anderzijds goed gecommuniceerd wordt naar de bevolking met informatievergaderingen. Over de visie op de aanleg van open grachten verwees Schops naar de voorwaarden die door Vlaanderen worden opgelegd: "Ofwel krijgen we een vergunning voor onze werken en betoelaging, ofwel krijgen we geen vergunning, geen subsidies en komt er ook geen riolering. We hebben gewoon een verkeerd beeld over grachten, het gaat hier puur om regenwater." Er volgde dan nog een discussie over het onderhoud van de grachten. Marie-José Maris-Vanluydt toonde zich dan nog ongerust over het verkeer doordat de straat smaller wordt. Lode Schops bleef erbij dat er geen alternatief is. Robin Stroobants (N-VA) bracht er toch nog enkele te berde die door de bewoners van de Lusthofstraat waren aangebracht. Het voorstel dat de schepen op een commissie meer uitleg zou geven, haalde geen meerderheid, tot ongenoegen van de aanwezige buurtbewoners. Wel was iedereen het ermee eens dat op de website van de gemeente meer info zou moeten komen.
39541