Geen appartementen in verkaveling

Geen appartementen in verkaveling

De bestendige deputatie heeft een beslissing van het schepencollege vernietigd voor het toekennen van een verkavelingsvergunning op de hoek van de Geenrijt en Kooidries. De eigenaar van het perceel wilde het huis verbouwen tot enkele appartementen, waarbij het gebouw aanzienlijk zou verhoogd worden. Het schepencollege zag daar geen graten in en keurde op 1 juli de aanvraag goed. Maar de buurtbewoners hadden bezwaren en zagen zich in de procedure gepasseerd. Ze gingen in beroep bij de provincie Limburg, kregen daar gelijk en dus heeft de deputatie de voorlopige vergunning vernietigd.14376