Geen extra gunstmaatregel voor alleenstaanden

Geen extra gunstmaatregel voor alleenstaanden

Bij de aanpassing van het belastingreglement op de huisvuilinzameling, dienden Bruno Buyse (onafh) en Robin Stroobants (N-VA) amendementen in ter bescherming van de éénpersoonsgezinnen. Buyse vroeg de vrijstelling van de belasting voor de éénspersoonsgezinnen, Stroobants vroeg naar analogie met Mechelen een tegoedbon te geven aan de alleenstaanden, vaak zijn dat immers ouderen. Die betalen voortaan weliswaar minder, maar ze krijgen ook maar 2 rollen huisvuilzakken meer in plaats van 3. Beide amendementen haalden het niet. Schepen van financiën Peter Tielens voegde er nog aan toe dat Heusden-Zolder qua huisvuilophaling de goedkoopste tarieven van Limburg hanteert.29690