Geen straatnaam voor oud-burgemeester Aerts

Geen straatnaam voor oud-burgemeester Aerts

Het ziet er voorlopig niet naar uit dat wijlen burgemeester Joseph Aerts een straat krijgt. Eerder dit jaar had de straatnamencommissie - op voordracht van de heemkundekring Heusden - voorgesteld om de straat door de nieuwe verkaveling langs de Heuvelstraat naar de voormalige burgemeester van Heusden en eerste burgemeester van de fusiegemeente Heusden-Zolder te noemen. In april werd dat ook aanvaard door de gemeenteraad. Maar ondertussen hebben elf families uit de buurt een gezamenlijk bezwaar ingediend en heeft ook de cultuurraad een ongunstig advies gegeven. De straatnamencommissie mag dus volgende maand haar huiswerk opnieuw maken. Alleen wanneer ze erin slaagt met voldoende argumenten de bezwaren van tafel te vegen, kan Jef Aerts alsnog zijn straat krijgen in Berkenbos5537