Geen uitstel start schooljaar door Offerfeest

Het ziet er voorlopig niet naar uit dat de scholen in Heusden-Zolder de start van het volgende schooljaar zullen verplaatsen van vrijdag 1 september naar maandag 4 september. De schoolstart valt dit jaar samen met het Offerfeest van de moslims en Vlaams minister van onderwijs Crevits had de mogelijkheid opengelaten dat scholen met een grote moslimpopulatie zouden starten met een pedagogische studiedag. De moslims mogen immers gewettigd afwezig zijn op die dag. Bij de vrije basisscholen is op dit moment 1 september nog als startdag voorzien. Mogelijk komt het volgende week bij het overleg ter sprake maar een uitstel van de start van het schooljaar is weinig waarschijnlijk.

Bij de gemeenschapsscholen De Schans en De Luchtballon verwacht directeur Carlo Gyssens dat maar weinig leerlingen zullen opdagen. Toch houdt hij vast aan 1 september als start van het schooljaar omdat die dag totaal ongeschikt is om een pedagogische studiedag in te lassen. Voor de kinderen die wel komen, zullen er trouwens pedagogische activiteiten zijn. Hij wijst erop dat bij de start van een schooljaar op een vrijdag altijd leerlingen afwezig zijn doordat ouders hun terugkeer uit het buitenland uitstellen omwille van goedkopere vliegtuigtarieven.31663