Gehakketak over geurhinder bij APL

Gehakketak over geurhinder bij APL

De gemeenteraad begon weer maar eens met een discussie tussen de schepen Ann Leyssens (N-VA) en Lode Schops (GOED) over de geurhinder bij APL. De N-VA blijft de schepen verwijten om foutieve informatie te verspreiden en de problematiek te minimaliseren, terwijl schepen Schops zelf met een reeks argumenten het tegendeel probeerde aan te tonen. Tegelijk moet de gemeente ook toegeven dat ze in dit hele verhaal niet veel in de pap te brokken heeft.35695