Geheime zitting tot half twaalf

Geheime zitting tot half twaalf

Zoals bekend zijn de punten die Bruno Buyse en Simonne Janssens-Vanoppen hadden ingediend over het Auditrapport naar de geheime zitting verwezen. En datzelfde gebeurde ook met de rechtspositieregeling van het personeel. Er viel duidelijk heel wat te bespreken en bediscussiëren, want de zitting heeft tot 23u30 geduurd.42947