Geld voor iftar- en sportevementen onder vuur

De openbare zitting van de gemeenteraad nam donderdagavond amper een goeie drie kwartier in beslag. Sevim Murat trakteerde haar collega's op snoepjes naar aanleiding van het Offerfeest. Dat kon niet beletten dat het goedkeuren van de subsidies voor de iftar-avonden heel wat commentaren losweekte. 2 van de 4 initiatieven, die van Horizon en van de Sultan Ahmet moskee werden afgewezen, omdat de ingediende facturen te maken hadden met voedsel en drank. De Gemeentelijke Raad voor de Middenstand en Dogus kregen wel toelagen voor een deel van hun ingediende kosten. Schepen Marc Swevers benadrukte dat de gemeente het ontmoetingsmoment wil subsidiëren voor drukwerken, optredens, tenten enz. maar niet het eten op zich. Muhittin Pere (SP.a) vond nu plots dat het reglement op niks trok. Jan Jans (Vlaams Belang) bleef erbij dat godsdienstige activiteiten niet moeten gesubsidieerd worden. Volgens Peter Tielens (Nieuw) klopte er van alles niet, twee dossiers zouden samen zijn ingediend, gedateerd met potlood, stukken zouden in het Turks zijn opgesteld en de aangegeven voedselhoeveelheden zouden niet overeenstemmen met de aanwezigen. Bovendien had volgens hem Dogus tegen de regels in toegangsgeld gevraagd. De subsidieregeling werd goedgekeurd door de meerderheid, Vlaams Belang en Peter Tielens stemden tegen, Nieuw, SP.a en Lode Schops onthielden zich.

Eerder was er ook al discussie over het toekennen van subsidies aan sportevenementen, namelijk aan de natioale jeugdfinale van schuttersvereniging Sint-Sebastiaan (€ 500) en EK voor juniorenclubs in De Veen bij atletiekvereniging AVT (€ 2000). Tony Beerten (Nieuw) vond dat deze regeling niet kon terwijl het reglement volgende maand nog moet goedgekeurd worden, terwijl Tony Lespoix (Vlaams Belang) kloeg over het gebrek aan communicatie over de verplichte gratis toegang voor inwoners op die evenementen.3813