Gemeente begraaft strijdbijl met APL

Gemeente begraaft strijdbijl met APL

De gemeente Heusden-Zolder gaat niet in beroep tegen de nieuwe omgevingsvergunning van asfaltbedrijf APL in Viversel. Eind vorig jaar kreeg het bedrijf van Vlaams minister van Omgeving Demir (N-VA) een omgevingsvergunning van onbepaalde duur. APL heeft intussen een nieuwe installatie die gebruik maakt van indirecte verwarming. Zo zou het bedrijf zijn uitstoot beter onder controle. De vergunning legt nog extra voorwaarden op zoals het opstellen van een geurbeheersplan, het organiseren van een buurtoverleg, bijkomende
gemiddelde emissiegrenswaarden en een hogere meetfrequentie.

Constructief overleg

Over die emissiegrenswaarden en meetfrequentie ging de gemeente in overleg met het bedrijf omdat ze vond dat er verbetering mogelijk was. De norm voor de uitstoot van stoffen is momenteel opgelegd als een jaargemiddelde en kan dus niet gebruikt worden om piekmetingen, die eventueel hinder veroorzaken, te beoordelen. Daarom verbindt APL zich ertoe om per meting een gemiddelde emissiegrenswaarde te handhaven. Bij de meetfrequentie werd niet bepaald dat de metingen zowel bij de productie van nieuwe asfalt als bij de verwerking van gerecycleerde materialen moeten plaatsvinden. Dat zal APL nu wel doen. In een persbericht zegt de gemeente Heusden-Zolder dat ze met die inspanningen samen met APL een signaal geeft aan de inwoners van Viersel. Zoals bekend bestaat daar nog verzet tegen de nieuwe vergunning en is een beroep ingesteld door de vzw Respondeco, een milieuvereniging die naar eigen zeggen strijdt voor de bescherming van habitats van de mens in woongebieden en de biodiversiteit in de natuur, in het bijzonder het habitatrechtlijngebied ten oosten van de Kerkstraat.76533