'Gemeente hield komst asielcentrum stil'

In De Bark in de Kapelstraat worden de laatste details afgewerkt om er vanaf maandag de asielzoekers te ontvangen. De buurtbewoners zien het allemaal met lede ogen aan. Gisteren brachten ze nog een petitie naar de verantwoordelijke van het ontmoetingscentrum. Maar de buurt is ook woedend op het schepencollege van Heusden-Zolder dat ze ervan beschuldigen om de informatie over de komst van het asielcentrum zo lang mogelijk te hebben achtergehouden, minstens enkele maanden. Het verslag van het vast bureau van het OCMW van 24 augustus vermeldt "dat Poverello contract genomen heeft met de burgemeester om de gebouwen beschikbaar te stellen voor acute opvang van asielzoekers." Verder staat er ook in dat na een plaatsbezoek besloten is dat het aanbod voor het OCMW geen meerwaarde biedt en "intussen weten we dat Poverello met het Rode Kruis en Caritas bekijkt of zij een uitbating willen opnemen." UPDATE "Klopt," zegt OCMW-voorzitter Marc Vanderstraeten, "maar op dat moment en de weken nadien konden wij niet weten of ze er ook effectief zouden mee doorgaan. Dus wat ons betreft, hebben wij zeker niet bewust info achterhouden, omdat we toen niet meer wisten."
De buurtbewoners baseren zich ook op een per ongeluk verspreid verslag van een vergadering van 12 oktober, waar gemeente, Rode Kruis en Poverello samenzaten om de communicatie rond het asielzoekerscentrum voor te bereiden. Daarin staat ook dat een infovergadering gepland was op 27 oktober, maar dat die vervroegd wordt naar 19 oktober, omdat "de beslissing vroeger is bekend gemaakt dan verwacht". De buurt maakt zich ook zorgen over een passage in het verslag waarin staat dat "de overeenkomst loopt tot eind 2010, maar dat het de bedoeling is de periode te verlengen als de subsidies kunnen behouden blijven."3862