Gemeente verkoopt visvijver in de Vrunstraat

Gemeente verkoopt visvijver in de Vrunstraat

Op 25 augustus om 19 uur vergadert de gemeenteraad. Op de openbare agenda staan momenteel 25 punten. Zo moet de raad de openbare verkoop van de visvijver in de Vrunstraat goedkeuren. De gemeente gaat het Helzoldstadion in concessie geven aan SC De Mangel vzw, voor de realisatie van padel- en tennisterreinen. De Mangel is een fusie van de tennisclubs van Zolder en Helzold.  Daarnaast moet de raad zich uitspreken over een aantal nieuwe of gewijzigde reglementen. 74911