Gemeente wil beter evenwicht in woonaanbod

Gemeente wil beter evenwicht in woonaanbod

De gemeenteraad moest advies uitbrengen bij het ontwerp Beleidsplan Ruimte Limburg 'Ruimtepact 2040'. Heusden-Zolder heeft evenwel bedenkingen bij het woonobjectief en het aantal opgelegde sociale woningen. Het woonobjectief - het aantal wooneenheden waarmee Heusden-Zolder tot 2040 mag groeien - is 1.214. En dat terwijl de afgelopen twee jaar het aantal huishoudens al met 306 eenheden is gegroeid. Tegen dat tempo zou Heusden-Zolder na 2028 geen woningen meer bij mogen krijgen. Het BSO - Bindend Sociaal Objectief - of het aantal sociale huurwoningen dat Heusden-Zolder opgelegd krjigt, bedraagt 197 tegen 2025. Eind 2022 waren er al 145 gerealiseerd of in planning. Schepen van Huisvesting Isabelle Thielemans (CD&V) pleit daarom voor een betere balans tussen de samenstelling van de woningen/woonvormen en de bevolking. "De sociale woningen krjigen een groter aandeel in het totale aanbod van nieuwe wooneenheden. Dat is niet gezond." Vanuit de N-VA-oppositie vroeg fractielieder Steven Goris de stemming, niet omdat zijn fractie tegen het standpunt van de meerderheid is, maar precies om het belang van het punt te onderlijnen. Er was volledige eensgezindheid binnen de gemeenteraad. 77358