Gemeente wil bod doen op Centraal Magazijn

Gemeente wil bod doen op Centraal Magazijn

De gemeente gaat een bod doen op het Centraal Magazijn op het mijnterrein. Dat gebouw wordt op 17 mei om 15 uur openbaar verkocht in het Muzecafé. Na het faillissement van het bedrijf Immafamco kwam het gebouw in handen van de curatoren terecht die vervolgens notarissen hebben gevraagd om het openbaar te verkopen. Zoals bekend wilde initiatiefnemer Bruno Buyse er onder meer lofts en winkelruimtes onderbrengen, maar de vergunningbetwistingen sleepten aan. Het schepencollege heeft nu een machtiging gegeven om een bod te doen, en dat staat volgende week in geheime zitting op de gemeenteraad. "Of het bod dat wij als gemeente kunnen doen, veel zal voorstellen is maar de vraag want we horen dat er meerdere kandidaten zijn. In ieder geval willen met een mogelijk bod van ons vermijden dat het gebouw nog eens 20 jaar leegstaat," aldus schepen Lode Schops.25019