Gemeenteraad: 7 punten waarvan 2 met vuurwerk

Gemeenteraad: 7 punten waarvan 2 met vuurwerk

De openbare agenda van de gemeenteraad van donderdag 24 maart vermeldt slechts 7 punten. Daarbij onder meer de aankoop van een snelle anonieme interventiewagen voor de politie, de indienstneming van een nieuwe startbaner voor de verkeersveiligheid en het nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval. En zoals aangekondigd staan de twee punten die vorige maand door procedurekwesties moesten afgevoerd worden opnieuw op de agenda: de rechtspositieregeling van het personeel en de invulling van de functie van financieel beheerder ... De raad begint om 19 uur.24642