Gemeenteraad beslist over verkoop Bewel

Volgende week donderdag - 26 maart - beslist de gemeenteraad over de verkoop van het voormalige Bewel-gebouw in de Kerkenblookstraat aan de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap. Zoals we eerder al meldden, komt op die plaats het nieuwe PWA-kantoor, samen met een sociaal restaurant, de klusjesdienst en het strijkatelier. Het Bewelgebouw en de grond met een oppervlakte van 21a 14ca zijn nu nog eigendom van de gemeente. Gebouw en grond worden verkocht voor net geen 74.000 euro. Het PWA moet binnen de 24 maanden het gebouw slopen.2146