Gemeenteraad buigt zich over aankoop noodwoning

Gemeenteraad buigt zich over aankoop noodwoning

De gemeente- en OCMW-raad vergadert op donderdag 26 augustus om 19 uur, ook deze maand nog digitaal. De gemeenteraad telt 21 punten in de openbare zitting. Zo moeten onder meer de nieuwe straatnamen definitief worden goedgekeurd. De raad moet ook de aankoop van een huis in de Koolmijnlaan - nu nog eigendom van de Kantonnale Bouwmaatschappij - groen licht geven. Ze zal gerenoveerd worden door CVO-cursisten en nadien gebruikt worden als noodwoning voor gezinnen die bijvoorbeeld door brand worden getroffen. Nog op tafel ligt het reglement noodfonds verenigingen 2021 in het kader van COVID-19 en de subsidies aan projecten in het zuiden na advies van de GROS.70419