Gemeenteraad buigt zich over cijfers

Gemeenteraad buigt zich over cijfers

De gemeenteraad van donderdag 23 mei bevat voorlopig 22 punten voor de openbare agenda. De raad moet de jaarrekening 2018 goedkeuren met een budgettair resultaat van het boekjaar van – 520.000 euro. Ook de jaarcijfers van de politie moeten goedgekeurd worden, terwijl de jaarrekening van het OCMW ter kennisgeving op de gemeenteraad komt. Er ligt een aantal grondgebiedszaken voor en de raad moet de toelagen aan enkele vzw’s die samenwerken met de gemeente, goedkeuren. Er komt ook een nieuwe deontologische code voor de gemeenteraad. Mogelijk worden er nog punten aan de agenda toegevoegd. Vragen rond de situatie binnen het schepencollege na de gebeurtenissen van afgelopen week mogen er sowieso verwacht worden.46766