Gemeenteraad een week vroeger

Volgende week donderdag 24 oktober vergadert de gemeenteraad, dat is uitzonderlijk niet op de laatste donderdag van de maand omwille van de herfstvakantie. Op de agenda staan 17 punten. Daarbij de aankoop van boeken en mazout tot 2017. De kerkfabriek van Berkenbos krijgt een investeringstoelage omdat de nutsinfrastructuur moet aangepast worden nu het oude klooster zal afgebroken worden. En ook de verdere (eventuele) integratie van gemeentebestuur en OCMW staat op de agenda.14287