Gemeenteraad heeft voorlopig 21 punten

Gemeenteraad heeft voorlopig 21 punten

De gemeenteraad vergadert op donderdag 25 november om 19 uur over 21 punten in de openbare vergadering. De raad moet de politiebegroting voor volgend jaar goedkeuren en krijgt te horen hoeveel moet bijgedragen worden voor de brandweer aan de hulpverleningszone Zuid-West-Limburg. Ook moet een kamerreglement voor de uitbating van kamerwoningen goedgekeurd worden. Verder staan op de agenda het kerkenbeleidsplan en een samenwerking met de VDAB. 71341