Gemeenteraad kiest nieuwe toerismeraad

Volgende week donderdag, 24 juni, buigt de gemeenteraad zich onder meer over de financiën van Muze, het OCMW en het autonoom gemeentebedrijf. Opvallend is ook dat de erkenning van de vzw Toerisme Heusden-Zolder als adviesraad van een jaar geleden, weer wordt ingetrokken. In de plaats komt een 'Toerismeraad', met daarin onder meer afgevaardigden van de vzw Toerisme, van de horeca, Bovy, het circuit, de landschappen en eventuele deskundige inwoners. Nog op de agenda, de subsidies voor de sociale tewerkstellingsinitiatieven. De raad begint om 19 uur.5154