Gemeenteraad op een drafje

Gemeenteraad op een drafje

Het leek alsof de gemeenteraadsleden op deze Halloweenavond bang waren om te laat in het donker naar huis te moeten, want de gemeenteraad werd aan ijltempo afgehandeld. Er stonden dan ook weinig of geen discussiepunten op en alle budgettaire zaken rond de kerkfabrieken werden in één adem afgehandeld. De raad keurde ook goed dat de bibliotheek en de spelotheek op het Eengemaakte Bibliotheeksysteem (EBS) en de gemeenschappelijke basisinfrastructuur voor openbare bibliotheken aansluiten. Alleen bij het punt over de functiebeschrijvingen en het organogram van het personeel onthielden de N-VA en het Vlaams Belang zich omdat er volgens de N-VA teveel onduidelijkheid is. De partij vroeg een vergelijkende studie met andere gemeenten. Wellicht komt er volgende maand meer duidelijkheid. Ann Leyssens (N-VA) kaartte daarop nog twee punten aan: de erkenning van de gehandicaptenkaarten (voor onder meer cultuur en sport) en de aanpak van sluikstorters, door eventueel werkstraffen op te leggen via een GAS-reglement. Ook Simonne Janssens-Vanoppen (N-VA) vroeg nog eens om een camera aan het gemeentehuis te plaatsen omdat er veel zwerfvuil achtergelaten wordt. Daarmee waren gemeente- en OCMW-raad in goed een half uur afgehandeld.48588