Gemeenteraad over 37 punten in raadzaal

Gemeenteraad over 37 punten in raadzaal

De gemeente- en OCMW-raad vergaderen op donderdag 28 oktober om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda van de gemeenteraad staan voorlopig 37 punten in de openbare zitting. Daarbij een heel aantal punten rond de financiën van de kerkfabrieken. De kerkfabriek van Eversel vraagt een toelage voor de aankoop van stapelbare kerkstoelen. De raad moet ook een overeenkomst met Kind en Taal vzw goedkeuren om specifieke acties te organiseren rond kinderarmoedebestrijding, opvoedingsondersteuning en taalstimulering die moeten leiden tot betere onderwijskansen van jonge kinderen uit lagere sociale milieus. Toeschouwers die de raad willen bijwonen, moeten niet inschrijven.71053