Gemeenteraad: twijfels over belastingen

Bij de goedkeuring van de leegstandsheffing voor gebouwen en woningen vroeg Jan Jans (Vlaams Belang) de stemming. Hij was niet als tegen de heffing, maar verwees naar Beringen waar ze al langer wordt toegepast en waar er een heleboel juridische klachten zijn, zoals bij de verkoop van een huis. De heffing gebeurt als de woning een jaar nadat ze op de lijst van leegstand komt, nog altijd leeg staat. Annette Palmers (CD&V) kon zich vinden in een leegstandtaks, maar kaartte wel aan dat er meer nodig is in een woonbeleid om betaalbaar wonen te verbeteren en promoten. Alleen Vlaams Belang onthield zich. Het belastingreglement op de inname van het openbaar domein heeft de bedoeling dat in de tijd te beperken bij bijvoorbeeld werken. Daarom wordt het duurder van twee weken, en nog eens vanaf 3 maanden. Volgens Kristof Was (CD&V) klopt dat systeem niet omdat definitieve innames zoals bijvoorbeeld bij terrassen, niet belast worden. Schepen Lode Schops reageerde dat dit niet erin zit omdat er moet gewacht worden op de nieuwe rooilijnen, immers, alleen op het openbaar domein kan een belasting geheven worden. CD&V stemden tegen, Vlaams Belang onthield zich.22469