Gemeenteraad verdeelt straks subsidies

Vanavond om 19 uur vergadert de gemeenteraad. Die moet zich onder meer uitspreken over de toekenning van de subsidies voor sportevenementen voor dit jaar en over de verdeling van de iftar-toelagen. Daarnaast staat ook de erkenning van de dorpsraad Heusden op de agenda.3810