Gemeenteraad vergadert vanavond

Vanavond om 19 uur komt de gemeenteraad samen. Op de agenda onder meer een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de LRM in verband met het mijnterrein. Beiden zijn eigenaar van een deel van de gronden en gebouwen. Er komt een studie die moet duidelijk maken welke bestemming mogelijk is voor het ophaalgebouw.181