Gemeenteraad wijzigt rechtspositie personeel

Gemeenteraad wijzigt rechtspositie personeel

Op donderdag 25 oktober om 19 uur vergadert de gemeenteraad over 19 punten in openbare zitting. Daar zal de raad het protocolakkoord bestuurlijke handhaving en onveiligheid goedkeuren. Het gaat om een samenwerking tussen gemeente, lokale, federale en gerechtelijke politie, gerecht en arbeidsauditoraat om zo beter de gemeentegrensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. Daarnaast krijgt de gemeenteraad de financiën van de kerkfabrieken voorgeschoteld. De gemeenteraad buigt zich ook over een aantal aanvragen om de wijk Sint-Jansblok uit te breiden, onder meer Vooruitzien wil daar 14 sociale koopwoningen bouwen en de Kantonnale Bouwmaatschappij 22 woningen waarvan 5 appartementen. Tenslotte zal ook de wijziging van de rechtspositieregeling van het personeel naar aanleiding van het Audit-rapport wellicht voor commotie zorgen.43388