Gemeenteraad wil aanpassing vervoersplan

Gemeenteraad wil aanpassing vervoersplan

Eén de blikvangers op de vrij korte agenda van de gemeenteraad, was het advies dat - zoals elke gemeenteraad - aan het nieuwe vervoersplan van De Lijn moest uitgebracht worden. Het schepencollege vroeg daarbij de raad om een ongunstig advies te geven. Op 26 oktober zal Lode Schops (GOED) de stem van de gemeente moeten uitbrengen op de vervoersraad. Hij liet wel weten dat een aantal opmerkingen nog zou bekeken worden tegen 26 oktober. Hij vroeg daarom een voorwaardelijk ongunstig advies te geven. Heusden-Zolder zou dan alsnog pro stemmen als aan enkele voorwaarden worden voldoen: het behoud van lijn 51 - die alle dorpskernen verbindt -, alle bussen die Heusden-Centrum aandoen, ook de zogenaamde kernnetlijnen, moeten aan het mobipunt bij Heusden-station passeren. En ook wordt een snelle en directe verbinding gevraagd met Oost- en Noord-Limburg voor de mijnsite, het college en het ziekenhuis. 

'Fout signaal'

Hans Zegers (N-VA) wees op het belang van de 'oefening'. "Er is een tweetal jaren gewerkt aan een nieuw openbaar vervoerplan en daar moeten we niet te licht overheen gaan. Ook al werk ik op het kabinet van de gedeputeerde die politiek voorzitter is van de vervoersraad, kan ik mij vinden in een aantal punten van kritiek zoals de lijn 51 en de noodzakelijke verbinding voor Bolderberg en het inschakelen van het mobipunt. Maar een ongunstig advies zou ons buitenspel zetten en het moeilijk maken om nog te onderhandelen over aanpassingen. Daarom pleiten wij strategisch voor een voorwaardelijk gunstig advies, met duidelijke voorwaarden die zelfs nog verder gaan dan die van de meerderheid." Hij vond het ook nog jammer dat de oppositie buitenspel werd gezet terwijl ze zich constructief opstelde. Burgemeester Mario Borremans (GOED) reageerde nog dat met dit plan Heusden-Zolder er in het openbaar vervoer sterk op achteruit zou gaan en dat dit niet kan aanvaard worden. Jan Jans (Vlaams Belang) pleitte ook voor een genuanceerde ja om geen agressief signaal naar De Lijn te geven.  Met 23 voor en 7 onthoudingen werd besloten een ongunstig advies te geven, dat mogelijk in een ja wordt omgezet als aan de voorwaarden is voldaan.


62088