Gemeenteraadsapplaus voor Lode Schops

De gemeenteraad werd donderdagavond afgehandeld op een drafje. Zoals verwacht was er wel enig animo rond de voorgelegde budgetwijziging. Volgens Peter Tielens gaat het fout met de gemeentefinanciën en kan het niet dat de begroting een tekort vertoont. Schepen van begroting Marc Vanderstraeten probeerde hem van repliek te dienen. Maar het was de gemeenteontvanger die de zaak mocht komen uitklaren. Het blijkt een technische aangelegenheid, die we hier niet proberen te reconstrueren. Eerder werd raadslid Lode Schops door zijn collega's getrakteerd op felicitaties en applaus voor zijn missie in Haïti. De raad keurde ook de 5.000 euro voor Haïti goed. Over het afstaan van de zitpenningen zoals in sommige andere gemeenten, werd wijselijk gezwegen.4222