Gemeenteraadscommissie bekijkt personeel

Zoals eerder aangekondigd, vergadert de gemeenteraad nu donderdag om 19 uur. Maar ondertussen is er ook een vergadering van de verenigde gemeenteraadscommissie bijeengeroepen voor maandag 30 maart om 19 uur, ook die heeft plaats en in de raadszaal en daar wordt ook de voltallige gemeenteraad verwacht. Op de agenda de regularisatie van gesubsidieerde contracten en de pensioenregeling van het gemeentepersoneel.19918