Gescheiden riolering voor Wolverik en Laarstraat

De Wolverik in Bolderberg en de Laarstraat in Viversel krijgen een nieuwe riolering. Het gaat om een gescheiden stelsel waarbij het afvalwater en het hemelwater in aparte buizen terechtkomen. Daarbij zijn de bewoners verplicht om regen- en smeltwater van hun daken, opritten en terrassen gescheiden van hun afvalwater af te voeren naar de riolen. Ze krijgen een (gratis) bezoek van een afkoppelingsdeskundige. Hij bekijkt de toestand, legt de mogelijjheden uit en maakt een ontwerpschets met kostenraming. De bewoners kunnen dan kiezen of ze zelf de werken uitvoeren met een toelage ofwel de werken laten uitvoeren door een aannemer in opdracht en op kosten van de gemeente. Wie niet gescheiden afvoert, krijgt een jaarlijkse boete. In tegenstelling met het oorspronkelijke reglement is de bouw van een waterput niet verplicht. Iedereen kan er wel zowat 100 euro per jaar mee besparen, en als je de put aansluit op toilet of wasmachine, kan je tot 500 euro subsidie krijgen. In straten waar tot nu toe geen riolering lag, moeten de inwoners voor hun aansluiting op het vuil water 600 euro betalen, aansluiting voor regenwater is gratis.7294