Gespannen verhouding natuurverenigingen en jagers

Gespannen verhouding natuurverenigingen en jagers

Minister van leefmilieu Crevits heeft enkele nieuwe richtlijnen gegeven in verband met de jacht, onder een meldplicht voor jacht op zondag om het aantal conflicten tussen wandelaars en jagers terug te dringen. Ondertussen hebben verschillende milieugroeperingen verontwaardigd gereageerd op een incident afgelopen weekend in Sonnis Helchteren. Een man vond daar een ree dat zich gewond had aan een weideafspanning en niet meer weggeraakte. Toen de bijgeroepen medewerkers van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum het dier wilden bevrijden, probeerde een jager hen dat te beletten. Rudi Oyen van het VZOC is recent nog samen met Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek en Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen bij Minister Crevits geweest, onder meer om de gespannen verhouding met jagers te bespreken.
Foto: Vogelbescherming Vlaanderen202