Gouverneur: Nieuw-klacht was gegrond

De klacht van Nieuw-oppositieraadslid Peter Tielens over de gemeenteraad van 25 augustus was gegrond. Dat heeft de gouverneur laten weten. Zoals bekend is de voltallige Nieuw en Vlaams Belang-oppositie die avond opgestapt omdat er noch vooraf noch op de avond zelf een toelichting was afgeleverd bij de budgetwijziging die op de agenda stond. En ook voor de raad van september was die toelichting er nog niet. Een procedurefout volgens Tielens, die daarin dus wordt bijgetreden door de gouverneur. In zijn brief schrijft de gouverneur letterlijk dat de budgetwijziging in zijn uitvoering is geschorst. Theoretisch zou het punt nu opnieuw moeten behandeld worden, maar doordat ondertussen de begroting is goedgekeurd, is de klacht inhoudelijk zonder voorwerp geworden.9422